• Oskarshamns Grafiska Museum
  • Lokal
  • Oskarshamns typografiska förening
Typografi

Gutenberg

Det började med Gutenberg i Europa...

Läs om typografi

Typografi

Typografi

Läs om typografi
Bokbinderi

Bokbinderi

Läs om bokbinderi
Bilder

Bilder

Se bilder från förr
Om oss

Om oss

Mer om föreningen

En resa i tiden

Föreningen Oskarshamns Grafiska Museum är en ideell förening med syftet att främja kunskapen om boktryckar-, bokbindarkonsten, kuvertframställningens samt tidningarnas betydelse för Oskarshamnsregionen. Föreningen har från 1990-talet samlat in föremål med anknytning till tryckeri- och kuvertverksamheten i regionen.

Grafiska Museet - Föremålen, maskiner, verktyg, bilder, dokument, litteratur samt böcker, ägs av en fristående ideell förening, Föreningen Oskarshamns Grafiska Förening. Föreningen bedriver sin verksamhet genom ideellt arbete och ekonomiskt stöd från sina medlemmar, enskilda, Oskarshamns kommun och företag.

Föreningens syfte är att beskriva den grafiska industrins utveckling och dess betydelse för Oskarshamn med omnejd sedan tidigt 1900-tal. Dessutom att utbilda för framtiden till den yngre generationen, typografi (layout), maskin-, handsättning, digeltryck (hand), bokbinderi samt köra kuvertmaskin.

Hitta till oss!