Föreningen

Oskarshamns Grafiska Museum

Föreningen, som bildades den 8 november 2004, är en ideell förening, som vill tillvarata och belysa de grafiska hantverksyrkenas kunskaper och arbetsmetoder, från slutet av 1800-talet och fram till 1980-talet. 

 

Vi vill visa den lokalhistoriska betydelsen som tidningar, civiltryckerier, bokbinderier, kuvert- och dokumentpåsar, tillverkningen har haft arbetsgivare, opinionsbildare, folkbildare, och i föreningslivet i Oskarshamns kommun. Det vill vi göra genom att samla in, registrera och arkivera handlingar, protokoll, bilder, trycksaker och annat som hör till branschen. 

 

Styrelsen

Ordförande: Susanne Henriksson    (1 år)

Kassör: Ingvar Larsson (1 år)

Sekreterare: Jean Norrby (1 år)

Ledamot: Vakant (1 år)  

Ledamot: Vakant (1 år)

Valberedning: 2 st är vakanta (1 år)

 

Efterlyser: Tiden rinner i väg och föreningen behöver förnyas!

Alla som har intresse av "DET TRYCKTA ORDET" och dess historia är välkomna som medlemmar att senare ta ett styrelseuppdrag!