************************

Oskarshamns kommun

Kulturnämnden

OP-Kuvert

Stiftelsen PRIMO

SKB Näringslivsutveckling

Design from Sweden

Elajo

LM GolvService

Wåhlin Produktion AB

Färghuset AB Oskarshamn

...samt alla privata givare!

************************